Artist - Song Title Nonstop Rádió – csak zene a '80-as évektől napjainkig

Impresszum

A Nonstop Rádió  és a www.nonstopradio.hu weboldal üzemeltetője a Soundplus Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 42/b. 1/3.
Kapcsolattartó: Szabó Marcell ügyvezető
 
Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 

JOGI NYILATKOZAT

A www.nonstopradio.hu honlap üzemeltetője a Soundplus Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 42/b. 1/3., adószám: 23437168-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-022238 , képviseli: Szabó Marcell Antal) a továbbiakban: Soundplus Kft.

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a Soundplus Kft. rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz a Soundplus Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Soundplus Kft. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően a Soundplus Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Soundplus Kft. által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.